Derdengelden

Onder verwijzing naar artikel 7.4 lid 2 sub f van de Verordening op de advocatuur, informeert W&W Arbeidsrecht u hierbij over het feit dat het kantoor geen derdengelden kan ontvangen omdat W&W Arbeidsrecht geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

Neem direct contact op