Terug naar overzicht

CORONAVIRUS IN NEDERLAND: arbeidsongeschiktheid en werktijdverkorting

In december 2019 brak het Coronavirus uit in Wuhan, China. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken wanneer personen besmet raken. Inmiddels heeft het virus zich wereldwijd verspreidt, ook in Nederland. Het RIVM houdt alle Nederlanders op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

Het is mogelijk dat werknemers ziek worden door het Coronavirus of niet komen werken vanwege het Corovirus. Wat kun je als werkgever doen als dit gebeurt en wat zijn de verplichtingen?

Verplichtingen bij het Coronavirus

Het kan zijn dat een werknemer besmet raakt met het Coronavirus en in quarantaine wordt geplaatst. Het is ook mogelijk dat een werknemer in quarantaine geplaatst wordt terwijl hij zelf geen symptomen vertoont. In beide gevallen kan de werknemer het werk niet uitvoeren maar moet werkgever het loon wel gewoon doorbetalen. Als echt sprake is van arbeidsongeschiktheid moet je als werkgever voldoen aan de verplichtingen uit de Wet Poortwachter.

Er geldt een uitzondering als afwezigheid gekoppeld aan het Coronavirus in de risicosfeer van de werknemer zelf ligt. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een situatie dat de werknemer bang is dat hij besmet zal raken met het Coronavirus en niet wil gaan werken. Als er geen reden voor is maar de werknemer wil toch niet werken, dan moet de werknemer toestemming vragen. Als de werkgever niet instemt en werknemer toch niet komt, dan wordt dit gezien als werkweigering. De werknemer heeft dan geen recht op loon. In dat geval moet werknemer ook gewaarschuwd worden voor verdere consequenties als de weigering voortduurt. Ontslag op staande voet is dan denkbaar.

Rol van de bedrijfsarts

Wanneer een werknemer symptomen heeft van het Coronavirus, dan moet hij contact opnemen met de huisarts. Daarna zal de huisarts contact opnemen met de GGD om te beoordelen of er sprake is van een besmetting. De bedrijfsarts speelt geen rol bij het stellen van deze diagnose. De bedrijfsarts heeft slechts een adviserende rol aan de werkgever. De bedrijfsarts kan advies geven over preventieve maatregelen om het Coronavirus te voorkomen of advies geven over te nemen maatregelen wanneer een werknemer besmet is met het Coronavirus. ArboNed heeft een werkgeversadvies opgesteld wat meer in detail ingaat op hoe als werkgever om te gaan met het Coronavirus.

Werktijdverkorting

In sommige bedrijven zijn de gevolgen van het Coronavirus zo groot dat hun onderneming er merkbaar onder leidt.
Als er minder werk is kan een werkgever door buitengewone omstandigheden, die buiten het ondernemersrisico vallen, werktijdverkorting aanvragen. De overheid heeft het Coronavirus aangemerkt als zo’n buitengewone omstandigheid. Dit betekent dat een werkgever een aanvraag voor werktijdverkorting kan indienen bij het UWV wanneer er minstens 20% minder werk is door het Coronavirus. Als de aanvraag wordt goedgekeurd betekent dat dat de werknemer in dienst blijft maar dat hij over de uren die hij niet werkt een WW-uitkering krijgt van het UWV. Een vergunning wordt in eerste instantie afgegeven voor zes weken, maar kan daarna verlengd worden tot maximaal 24 weken. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor werknemers waarbij een loondoorbetalingsverplichting bestaat en dus bijvoorbeeld niet voor uitzendkrachten.

Conclusie

Als werkgever heb je nog steeds veel verplichtigen, maar als je aantoonbaar last hebt van het Coronavirus staat nu in ieder geval de mogelijkheid van werktijdverkorting open.

Neem direct contact op