Terug naar overzicht

Dreigende taal? Eruit!

Een zieke, boze werknemer die zijn werkgever whatsappt met de boodschap: ‘’Jij gaat kapot’’ mag wél op staande voet worden ontslagen. Waar de kantonrechter over het bewuste whatsapp bericht nog (onnavolgbaar) oordeelde dat een dergelijke bedreiging geen reden voor ontslag vormt, ziet het Hof Den Haag hier in hoger beroep hier wel een dringende reden in.

De bewuste werknemer had zichzelf vijf maanden voor het bewuste whatsappbericht ziekgemeld en was sindsdien niet meer op zijn werk verschenen. Zijn werkgever heeft hem gedurende deze maanden meerdere malen opgeroepen om te komen werken. Werknemer weigerde dit en verzocht om mediation omdat er sprake zou zijn van een arbeidsconflict. Tijdens het tweede mediationgesprek gaat het mis. De werknemer uit bedreigende taal en stuurt na afloop een whatsapp bericht met de tekst ‘’Jij gaat kapot ‘’ naar de  werkgever.

De werkgever besluit hierop dat de maat vol is en ontslaat de werknemer diezelfde middag op staande voet. Grondslag voor dit ontslag zijn de geuite bedreiging tijdens het mediationgesprek en het whatsappbericht in combinatie met de vaststelling dat werknemer al eerder dergelijk ongewenst gedrag had laten zien.

Waar de kantonrechter oordeelde dat dergelijk gedrag geen dringende reden vormt voor een ontslag op staande voet omdat niet ondubbelzinnig vast zou komen te staan dat hij als doel had te dreigen met het toebrengen van lichamelijk letsel, meent het Hof Den Haag wel dat hier sprake is van een dringende reden. Het Hof oordeelt dat het bericht “Jij gaat kapot” in redelijkheid mag worden opgevat als een ernstige bedreiging. De arbeidsverhouding was daarbij al geruime tijd verstoord.

Een dergelijke bedreiging kan worden gezien als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Een werkgever hoeft dergelijke uitlatingen van werknemers derhalve niet te tolereren.

Neem direct contact op