Terug naar overzicht

DE NIEUWE LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE; VERBETERING VOOR WERKGEVERS

Werkgevers zijn verplicht het loon van zieke werknemers twee jaar door te betalen. Beide partijen hebben daarbij re-integratieverplichtingen om werknemer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Vooral kleine werkgevers ervaren deze verplichtingen nogal eens als zwaar. Dit is niet alleen nadelig voor de werkgevers, maar ook voor de werknemers, aangezien zij minder vaak en minder snel een vast contract krijgen aangeboden. Eind december presenteerde minister Koolmees zijn plannen inzake loondoorbetaling tijdens ziekte voor het MKB. Samen met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn door de minister afspraken gemaakt, gegoten in de vorm van een convenant. Het gaat om de volgende regelingen.

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Per 1 januari 2020 komt er een ‘MKB verzuim-ontzorg-verzekering’, waardoor kleine werkgevers optimaal moeten worden ontzorgd. Niet alleen wordt het financiële risico gedekt, maar ook het helpen van de kleine werkgever als het gaat om verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte wordt gedekt. Daarbij hoort ook een dienstverleningspakket voor drie jaar, waardoor de werkgever ook wordt geholpen bij het beperken van (langdurig) verzuim van de werknemers. Een eventuele loonsanctie (bij het opvolgen van de adviezen van de verzekeraars) komt dan niet voor rekening van de werkgever.

Premiekorting loondoorbetaling

Deze premiekorting is een tegemoetkoming voor de kosten van de loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro. Van deze korting zullen voornamelijk kleine werkgevers profiteren, aangezien de overgrote meerderheid van de werknemers minder dan 25 werknemers in dienst heeft. Deze korting kan dan aangewend worden voor bijvoorbeeld de MKB verzuim-ontzorg-verzekering.

Advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets

Per 1 januari 2021 zal het niet de verzekeringsarts van het UWV zijn die het medisch advies van de bedrijfsarts beoordeelt bij de RIV-toets, maar zal deze toets volledig worden uitgevoerd door arbeidsdeskundigen van het UWV. De arbeidsdeskundige beoordeelt of de werkgever en werknemer de re-integratieverplichtingen hebben gepleegd die passend zijn bij het medisch advies van de bedrijfsarts. Wanneer dat het geval is, kan een RIV-toets niet meer leiden tot een sanctie.

Verbeteren transparantie

De wijze waarop het UWV beslissingen neemt is door werkgevers niet altijd transparant bevonden. De minister gaat in gesprek met het UWV, met als uiteindelijke doel een helderder beeld voor werkgevers betreffende de punten waarop het UWV hen beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).

Grip op het tweede spoor

Werkgevers moeten meer duidelijkheid krijgen over de terugkeer van de zieke werknemer in het eigen bedrijf na afloop van het eerste ziektejaar. Bij het zogenoemde ‘tweede spoor’ keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. Door de bovenstaande maatregelen krijgen werkgevers meer zekerheid over de inzet van het tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken waarbij de medewerker een grotere rol zal krijgen dan nu. De werknemer zal namelijk in het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie op het re-integratietraject moeten geven. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.
Kortom, een klein pakket aan maatregelen om met name de kleine werkgever tegemoet te komen als het gaat om zieke medewerkers. Een mooi bericht zo aan het einde van 2018.

Voor nu een hele goede jaarwisseling gewenst!

’s-Hertogenbosch, 31 december 2018

Neem direct contact op