Terug naar overzicht

Iets meer duidelijkheid over NOW door beantwoording kamervragen

Minister Koolmees heeft op 24 maart jl. kamervragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) beantwoord. Deze regeling is geïntroduceerd in verband met de Coronacrisis en heeft per 1 maart 2020 de regeling werktijdverkorting vervangen. Helaas is de volledige NOW-regeling nog niet bekend. De antwoorden op de kamervragen geven gelukkig al iets meer duidelijkheid!

Uitgangspunten/aanpak NOW

Het idee van het kabinet is om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit ook sneller te doen dan onder de oude regeling. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen in plaats van een compensatie achteraf. Het aanvraagproces wordt sterk vereenvoudigd en de WW-rechten van werknemers worden niet aangetast. Het criterium werkvermindering wordt bepalend onder de NOW in plaats van werkvermindering zoals dat voorheen het geval was. Om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Voorschot van 80%

De snelheid van betaling is één van de belangrijkste elementen waar op dit moment aan gewerkt wordt in de totstandkoming van de regeling zodat werkgevers geholpen worden in deze fase van (acute) liquiditeitsdruk. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt definitief afgerekend met de werkgever.

Voor welke (mede)werkers geldt de NOW?

Ook voor uitzendwerknemers, payrollkrachten en platformwerkers.
De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om oproepcontracten of tijdelijke contracten die in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Op deze manier worden werkgevers gemotiveerd om deze medewerkers in dienst te houden. Dit geldt ook voor uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben en houden. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden. Ook payrollwerkgever en platformwerkers vallen onder de NOW.

Definitieve duidelijkheid?

Deze is er helaas nog niet. Wij blijven het natuurlijk in de gaten houden en zullen er op onze website en via LinkedIn over blijven publiceren.

Neem direct contact op