Terug naar overzicht

NOW-REGELING 2.0: VOORWAARDEN EN VERSCHILLEN

Op 20 mei 2020 is bekend gemaakt dat de looptijd van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) met drie maanden wordt verlengd. In vergelijking met de eerste versie van de NOW die gold voor de loonkosten over maart, april en mei 2020 zijn er enkele belangrijke verschillen met de nieuwe regeling. Hierbij een aantal aandachtspunten.

De NOW 2.0 biedt een vergoeding van de loonkosten voor ondernemers over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Men heeft recht op de NOW indien sprake is van een omzetdaling van 20% of meer ten opzichte van de gemiddelde omzet van 2019. Deze omzetdaling wordt beoordeeld in een viermaands periode. De werkgever kan kiezen tussen 3 mogelijke perioden in 2020:

  • 1 juni 2020 – 30 september 2020;
  • 1 juli 2020 – 31 oktober 2020;
  • 1 augustus 2020 – 30 november 2020.

Indien er gebruik is gemaakt van NOW 1.0 moet het gekozen tijdvak aansluiten op het tijdvak van NOW 1.0.

Afhankelijk van het percentage omzetdaling geeft de NOW 2.0 recht op een gedeeltelijke vergoeding van de loonkosten (omzetdaling x 90%). De nieuwe regeling komt op het volgende neer:

  • Aanmelden voor de NOW 2.0 kan vanaf 6 juli t/m 31augustus 2020 wederom via het UWV. Let op, er wordt geen automatische verlenging gegeven. Ook de ondernemers die al eerder NOW hebben aangevraagd moeten zich dus opnieuw aanmelden.
  • De hoogte van de subsidie is de uitkomst van: A x B x 4 x 1,4 x 0,9.
    Hierbij staat A voor het percentage van de omzetdaling, B voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald in het tijdvak.

Verschil 1: Tijdsduur
NOW 1.0 ging over een periode van 3 maanden en NOW 2.0 over een periode van 4 maanden.

Verschil 2: Referentiemaand
Een tweede verschil met de NOW 1.0 is de loonsom op basis waarvan de subsidie wordt bepaald. In NOW 1.0 was de loonsom van januari 2020 bepalend. Terwijl ervoor gekozen is in om de subsidie te baseren op de loonsom van maart 2020 in NOW 2.0.

Verschil 3: Terugbetaling van NOW bij lagere loonsom
Een derde verschil is de sanctie bij ontslag van werknemers. Waar in de NOW 1.0 nog een sanctie is opgenomen van 150% terugbetaling van NOW-subsidie, is deze sanctie in de NOW 2.0 verlaagd naar 100%. Dit maakt ontslag van werknemers financieel laagdrempeliger ondanks dat de werkgever NOW ontvangt. Wel ontstaat er een NOW-terugbetalingsverplichting bij een lagere loonsom door ontslag. De versoepeling geldt voor ontslagen in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020.

Voor ontslag van werknemers op bedrijfseconomische redenen is nog steeds een vergunning van het UWV nodig. Wel is er een correctie doorgevoerd voor een UWV-ontslagaanvraag dit wordt namelijk driemaal de loonsom van de betreffende werknemers. Ook blijft de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing in NOW 2.0 en bestaat er een ontslag boete van 5% over de totale subsidiesom na correctie.

Verschil 4: Inspanningsverplichting werkgever
Werkgevers worden opgeroepen om hun personeel bij- en om te scholen. Er wordt een budget van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld dat bedoeld is voor deze omscholing. Werknemers zijn verplicht bij aanvraag van de NOW 2.0 subsidie te verklaren aan deze inspanningsverplichting te zullen voldoen.

Verschil 6: Opslag vaste lasten
In de NOW 1.0 was dit nog 30% in NOW 2.0 wordt er met een percentage van 40% gerekend.

Wij houden u via de onze website en LinkedIn-pagina op de hoogte van alle ontwikkeling!

Neem direct contact op