Terug naar overzicht

OPGELET BIJ UITBETALEN (TE VEEL) LOON BIJ ZIEKTE

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 augustus 2018 de vraag voorgelegd gekregen of een werkgever het teveel betaalde loon mocht terug vorderen.

De werknemer heeft op enig moment een hartinfarct gekregen en heeft zich ziek moeten melden. Volgens de toepasselijke cao zou de werknemer gedurende de eerste 6 maanden recht hebben op 100% doorbetaling van loon en in de daaropvolgende 18 maanden slechts 90% van het loon.

Per abuis heeft de werkgever gedurende 1,5 jaar 100% loon doorbetaald. De boekhouder wees werkgever op deze fout waarop de werkgever heeft besloten het teveel betaalde salaris terug te vorderen.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat het in strijd is met het beginsel van goed werkgeverschap om het teveel betaalde terug te vorderen. Het staat een werkgever immers vrij om een werknemer meer te betalen dat in de cao vermeld. Om die reden is het achteraf verrekenen van het teveel betaalde niet toegestaan. De werkgever dient het verrekende bedrag terug te betalen en is veroordeeld in de kosten van de procedure.

Conclusie: hou dus goed in de gaten welke verplichtingen er bestaan richting de zieke werknemer, want terugvorderen wordt lastig!

Neem direct contact op