Terug naar overzicht

PAKKETVERGELIJKING NIET TOEGESTAAN BIJ OVERGANG VAN ONDERNEMING

In deze zaak van begin januari 2020 bevestigt het Hof Amsterdam de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland: pakketvergelijking is niet toegestaan bij overgang van onderneming. In dit geval gaat het om de zogenoemde ‘mandjesvergelijking’ die Albert Heijn hanteerde bij de overname van een aantal franchisenemers.

Mandjesvergelijking

De mandjesvergelijking komt erop neer dat Albert Heijn de arbeidsvoorwaarden van een werknemer bij de (ex-)franchisenemer (‘mandje 1’) vergelijkt met de arbeidsvoorwaarden van de werknemer bij Albert Heijn (‘mandje 2’). In het geval dat na een overname van een AH-supermarkt de arbeidsvoorwaarden van een werknemer bij Albert Heijn in (in zijn totaliteit) minder zijn dat bij de (ex-)franchisenemer, dan kent Albert Heijn aan die werknemer een persoonlijke toeslag toe. Die persoonlijke toeslag heeft als doel om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden (in zijn totaliteit) na de overname gelijk zijn aan de arbeidsvoorwaarde vóór die overname. De toeslag wordt in de methode van de mandjesvergelijking afgebouwd. Die afbouw is gekoppeld aan de loonsverhoging van de cao Toekomstige loonsverhogingen werden vervolgens (deels) verdisconteerd in de persoonlijke toeslag. Volgens de FNV was dit echter onjuist, en diende over het ‘oorspronkelijke loon’ loonsverhogingen te worden doorgevoerd.

Beoordeling

Het hof oordeelt met de kantonrechter dat de mandjesvergelijking van Albert Heijn inderdaad niet in overeenstemming is met de wettelijke regels bij overgang van onderneming. Uitgangspunt van Europese rechtspraak is namelijk dat alle rechten ongewijzigd overgaan en dat hier een werknemer geen afstand van kan doen of via instemming met een andere vervangende maatregel (eventueel met compensatie) kan instemmen. Nu de persoonlijke toeslag niet meer verhoogd met de loonsverhogingen van de cao van Albert Heijn, en bovendien in de loop van de tijd ook steeds verder wordt verlaagd, is de werknemer slechter af. Dat is naar het oordeel van de rechters op grond van uitspraken van het Hof van Justitie niet toegestaan.

Neem direct contact op