Terug naar overzicht

Tactische ziekmelding?

Wanneer het slechter gaat met een onderneming en er bespaard moet worden op arbeidskosten, is er de mogelijkheid om een ontslagprocedure te starten wegens bedrijfseconomische redenen. Als werkgever vraag je dan toestemming bij het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te mogen beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen. Een (tactische) ziekmelding kan dan soms roet in het eten gooien.

In deze zaak gaat het om een ziekmelding op 14 oktober 2020 nadat het UWV de toestemming heeft geweigerd maar voordat werkgever bij wijze van hoger beroep een ontbindingsverzoek heeft ingediend bij de rechtbank. De kantonrechter heeft dit ontbindingsverzoek afgewezen op 5 februari 2021 wegens het opzegverbod tijdens ziekte. In de literatuur en de rechtspraak bestaat discussie over of in deze situatie niet een uitzondering op het opzegverbod tijdens ziekte zou moeten bestaan. Die uitzondering bestaat namelijk wel voor de situatie waarin een werknemer zich ziekmeldt na het moment waarop het UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen.  Omdat er onduidelijkheid bestond over de gevolgen van een ziekmelding in de periode na afwijzing door het UWV en voor indiening van een ontbindingsverzoek is er cassatie in het belang der wet ingesteld.

De Advocaat-Generaal is van mening dat het opzegverbod tijdens ziekte in deze situatie wel geldt. De uitzondering gaat hier in haar ogen dus niet op. Wanneer de werknemer ziek is geworden voordat de werkgever een verzoekschrift bij de kantonrechter heeft ingediend, dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte. Dit geldt dus ook als de ziekmelding pas begint na de weigering van het UWV op de ontslagaanvraag. De werknemer wordt in deze situatie dus in bescherming genomen.

Het gevolg hiervan is dat werknemers ervoor kunnen kiezen zich strategisch ziek te melden om hun positie op die manier te verbeteren. Voor de Advocaat-Generaal is dit geen reden om alle arbeidsongeschikte werknemers dit aspect van ontslagbescherming te ontnemen. Voor nu is het afwachten of de Hoge Raad de Advocaat-Generaal volgt!

Wil je meer weten over tactische ziekmeldingen en het voorkomen daarvan, neem dan contact met ons op!

Neem direct contact op