Terug naar overzicht

UWV betaalt schadevergoeding wegens gebrekkig deskundigenoordeel over re-integratie zieke werknemer

De Rechtbank Amsterdam is – in een nog niet via rechtspraak.nl gepubliceerd vonnis – tot het oordeel gekomen dat het UWV een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens een werkgever (ING) door het afgeven van een gebrekkig deskundigenoordeel en afwijzing van de schadeclaim die hieruit voortvloeide.

ING heeft een deskundigenoordeel aangevraagd om de re-integratie inspanningen van een zieke werknemer te beoordelen. In het deskundigenoordeel is overwogen dat de re-integratie inspanningen voldoende waren, omdat werknemer een plausibele grond had voor de nalatigheid in zijn inspanningen. ING heeft op basis van dit deskundigenoordeel een beëindigingsovereenkomst gesloten met de werknemer in plaats van een ontbindingsprocedure te starten bij de rechter. De juridische positie van de werknemer was immers verbeterd door het deskundigenoordeel van het UWV. ING heeft vervolgens een klacht ingediend bij het UWV over het deskundigenoordeel, welke gegrond is verklaard. Vervolgens is de schadeclaim van ING afgewezen door het UWV, reden waarom ING een procedure is gestart om haar schade (bestaande uit de betaalde transitievergoeding en een aanvullende beëindigingsvergoeding bestaande uit aantal maanden salaris) op het UWV te verhalen. De rechtbank is hierin meegegaan en heeft het UWV veroordeeld tot betaling van een deel van de gemaakte kosten door ING bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst.

Deze uitspraak leert ons het volgende.

Enkel het niet tijdig afgeven van een deskundigenoordeel door het UWV is onvoldoende voor het oordeel onrechtmatig handelen. Hiervoor zijn bijkomende omstandigheden nodig. Hiervoor is geen algemene regel geformuleerd in dit vonnis.

In dit geval oordeelt de rechtbank dat het ten onrechte niet inschakelen van een verzekeringsarts leidt tot een onzorgvuldig onderzoek. Verder heeft de arbeidsdeskundige zelfstandig een oordeel gegeven over de (medische) vraag naar de belastbaarheid van de werknemer, hiermee is hij buiten zijn expertise getreden. Dit wordt aangemerkt als ernstig onzorgvuldig en hiermee handelt het UWV onrechtmatig jegens de werkgever. Bewijstechnisch was in het deze zaak redelijk eenvoudig nu het UWV in eerdere communicatie had aangegeven dat het arbeidsdeskundig onderzoek onzorgvuldig was.

De arbeidsdeskundige heeft ook overwogen dat ervoor gekozen had kunnen worden om alleen over de uren dat de werknemer belastbaar werd geacht het loon te stoppen. De rechtbank benadrukt dat dat onjuist is, althans niet goed verdedigbaar nu die overweging niet in lijn is met de rechtspraak van de Hoge Raad. De rechtbank acht het zeer waarschijnlijk dat een zorgvuldig onderzoek tot een andere conclusie van het deskundigenoordeel zou hebben geleid. Hiermee wordt het UWV veroordeeld tot betaling van 40% van de geleden schade, bestaande uit de betaalde transitievergoeding en een deel van het betaalde salaris tijdens ziekte.

Twijfelt u dus over een verkregen deskundigenoordeel van het UWV, neem dan de moeite een klacht in te dienen bij het UWV. Dit kan de start zijn tot het verhalen van gemaakte kosten door dit foutieve deskundigenoordeel. Wij helpen u hier graag mee!

 

Neem direct contact op