Terug naar overzicht

Vrouwonvriendelijke cultuur, gevaar van een hoge billijke vergoeding?

Op 24 maart 2021 heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgelaten over een billijke vergoeding gevraagd door een werkneemster die werkzaam was in een vrouwonvriendelijke werkcultuur. De rechtbank kent hier een opvallend hoge billijke vergoeding toe aan werkneemster.

De feiten
Werkneemster start in 2014 met het trader-trainee programma bij Optiver, een grote Amsterdamse beurshandelaar. In 2016 is zij benoemd tot level 1 trader. In 2017 promoveert zij nog naar level 2, maar vanaf dan nemen de beoordelingsscores af. In 2020 laat zij weten niet meer voor Optiver te kunnen werken door intimidatie en discriminatie die zij ervaart vanwege haar geslacht. Ze staat open voor een minnelijke regeling. Optiver biedt een beëindigingsvergoeding van €277.556,03 bruto aan, maar werkneemster acht dit te laag en start een ontbindingsprocedure.

Oordeel
De kantonrechter oordeelt dat Optiver tekort is geschoten in haar verplichting om als werkgever zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Ook is Optiver te lichtvaardig omgegaan met de belangen van haar vrouwelijke medewerkers. Werkneemster heeft persoonlijk te maken gekregen met seksuele en vrouwonvriendelijke opmerkingen en toespelingen. Optiver was hiervan op de hoogte maar handelde niet dan wel onvoldoende. Werkneemster heeft op verschillende manieren geprobeerd aandacht te vragen voor de door haar ervaren seksueel beladen en vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur en heeft naar voren gebracht dat een heldere klachtenprocedure ontbrak en het onduidelijk was bij wie zij met klachten terecht kon. Het ligt dan op de weg van werkgever zich actief in te spannen voor een prettige werksfeer voor vrouwen. Optiver heeft dan ook ernstig verwijtbaar gehandeld een ontbinding van de arbeidsovereenkomst als gevolg. Werkneemster moet nu worden gecompenseerd voor het verlies aan inkomen nu zij beter zou hebben gepresteerd in een veilige werksfeer. Zij moet ook worden gecompenseerd voor de spanningen en het eventuele risico dat het weer oppakken van haar werk met zich meebrengt. Dit leidt tot een billijke vergoeding van €350.000,- euro bruto en een transitievergoeding van €63.463,12 bruto.

Conclusie
Als werkgever heb je de verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor al je werknemers. Je mag niet te lichtvaardig omgaan met de belangen van (een deel van) je werknemers. Wanneer je eenmaal bekend bent met vrouwonvriendelijke gedrag, heb je de verplichting hier adequaat wat aan te doen. Zeker bij grote, professionele organisaties, zoals beursgenoteerde vennootschappen, is een heldere klachtenprocedure vereist en moet een werkgever zich actief inspannen voor een veilige werksfeer voor haar vrouwelijke werknemers. Wanneer je dit als werkgever niet doet, handel je ernstig verwijtbaar met alle gevolgen van dien.

Praktische tips
Zorg er dus als werkgever voor dat sprake is van een veilige werksfeer voor alle werknemers, neem klachten van al je werknemers over een onprettige werksfeer serieus en zorg ervoor dat er op zijn minst duidelijk is dat het voor werknemers bekend is bij wie zij terecht kunnen in geval van een klacht. Nog beter is het om een duidelijke klachtenprocedure te hebben. Zo voorkom je dat je een (zeer hoge) billijke vergoeding moet betalen in geval van een ontbindingsverzoek van werknemers wegens een onveilige werksfeer.

Neem direct contact op