Terug naar overzicht

Werkgevers wees gewaarschuwd, slapende dienstverbanden verhogen de transitievergoeding

Een recente uitspraak van het Hof Den Bosch laat weer eens zien waarom het onverstandig is om als werkgever slapende dienstverbanden te laten voortduren. In deze uitspraak werd al in 2016 een WIA-uitkering toegekend na 2 jaar ziekte van werknemer maar werd pas eind 2019 een verzoek bij het UWV ingediend tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziekte (b-grond). Dit verzoek werd toegekend waardoor de werkgever de arbeidsovereenkomst mocht opzeggen per 1 augustus 2020.

De werkgever heeft vervolgens een transitievergoeding aan werknemer betaald (€47.817 bruto) die was berekend op basis van een einddatum van het einde van de wachttijd, dus het moment dat de WIA-uitkering werd toegekend (2016). Werknemer heeft verzocht om toekenning van het restant van de transitievergoeding tot aan de einddatum van 1 augustus 2020. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot betaling van dit restant (in dit geval maar liefst €27.077 bruto) en het Hof Den Bosch bekrachtigt deze beschikking.

De onderbouwing hiervoor is als volgt. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werkgever is een transitievergoeding verschuldigd, ook in het geval van opzegging wegens ziekte van de werknemer (zie artikel 7:671 lid 1 BW). Het is lid 2 van ditzelfde artikel dat aangeeft dat deze transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal jaren dat de arbeidsovereenkomst heeft voortgeduurd. De kantonrechter heeft dit zo uitgelegd dat dit betekent dat voor de einddatum het moment van daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet worden gehanteerd, dus in dit geval 1 augustus 2021. Een redelijke uitleg van de wet brengt niet met zich mee dat er bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding mag uitgaan van een ander moment, zoals het moment van einde wachttijd voor de WIA-uitkering.

De omstandigheid dat de werkgever hierdoor een deel van deze transitievergoeding zelf moet betalen zonder hiervoor gecompenseerd te worden door het UWV maakt dit niet anders. Dit komt voor risico en rekening van werkgever.

Let dus als werkgever goed op bij langdurige zieke werknemers. Het is raadzaam het dienstverband te beëindigen op het moment van toekenning van de WIA-aanvraag. De compensatie van de betaalde transitievergoeding wordt berekend op dit moment en het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst laat de transitievergoeding alleen maar verder oplopen waardoor de eigen kosten dus ook alleen maar hoger worden.

Neem direct contact op