Terug naar overzicht

WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2019

Per 1 januari is er weer een aantal regels veranderd. W&W Arbeidsrecht zet de belangrijkste wijzigingen op een rij:

De maximale hoogte van de transitievergoeding naar € 81.000 bruto
De maximale hoogte van de transitievergoeding is per 1 januari 2019 verhoogd van € 79.000,- naar € 81.000,- (behoudens het geval het jaarloon hoger is dan dit bedrag). De maximale transitievergoeding is daarmee met € 2.000,- gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar en is van toepassing op alle situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2019 eindigt. Of de werknemer dit bedrag ook daadwerkelijk krijgt, hangt natuurlijk af van de het aantal dienstjaren en de hoogte van het maandsalaris.

Versoepeling ‘kleine-werkgevers-regeling’ (lagere transitievergoeding vanwege slechte financiële situatie)
In de artikel 24 van de Ontslagregeling is deze versoepeling concreet opgenomen.
Allereerst moet het netto resultaat van de onderneming van de werkgever over het boekjaar en de twee daaraan voorafgaande boekjaren slechts tezamen gemiddeld kleiner zijn dan nul (lid 2, sub a). Voorheen mochten deze jaren niet samen worden gepakt.
Daarnaast hoeft het eigen vermogen van de onderneming van de werkgever niet meer negatief te zijn aan het einde van het boekjaar, maar is slechts vereist dat dit ten hoogste 15 procent van het totale vermogen van de onderneming zijn.

Aanpassing WOR: verplichting jaarlijkse bespreking ‘beloning(sverschillen)’
De wijziging van artikel 23 van de WOR houdt in dat ondernemingsraden in bedrijven met ten minste 100 werknemers jaarlijks in gesprek moeten gaat over de lonen en beloningsverschillen binnen de organisatie. Deze wijziging omhelst een overlegplicht, en niet een overlegrecht. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat er meer transparantie ontstaat als het gaat om topbeloningen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

’s-Hertogenbosch, 8 januari 2019

Neem direct contact op