Terug naar overzicht

Zerotolerancebeleid rechtvaardigt ontslag op staande voet wegens diefstal van water

Inleiding
Op 1 juni 2021 heeft het hof Amsterdam geoordeeld dat het ontslag op staande voet van een cateringmedewerker wegens het overgieten van een flesje water in zijn eigen dopper terecht is.

De feiten
KCS is het cateringbedrijf van Schiphol. Werknemer is sinds 1994 werkzaam bij KCS en hield zich bezig met het afhandelen van vertrekkende en terugkomende cateringtrolleys. In de gedragscode van KCS is expliciet opgenomen dat het zich onrechtmatig toe-eigenen van eigendommen van KCS leidt tot ontslag op staande voet. Medewerkers van KCS hebben per 1 september 2019 een dopper gekregen, het gebruik van andere drinkflesjes is sindsdien niet meer toegestaan. Op 10 oktober 2019 heeft KCS werknemer op staande voet ontslagen. De reden hiervoor is dat werknemer een waterflesje in zijn persoonlijke dopper heeft leeggegoten. Hiermee heeft hij het waterflesje onrechtmatig toegeëigend. De kantonrechter achtte in eerste aanleg het ontslag rechtsgeldig en werknemer heeft hoger beroep ingesteld.

Oordeel hoger beroep
Partijen zijn het er over eens dat het flesje water toebehoorde aan KCS, dat het afkomstig was van een net gelande vlucht en dat het flesje zou worden weggegooid. Werknemer heeft onvoldoende duidelijk gemaakt dat het ‘net zo goed kraanwater’ kan zijn geweest en onvoldoende gemotiveerd dat de inhoud daadwerkelijk kraanwater was. Werknemer heeft niet betwist dat wat hij heeft gedaan niet mocht, maar voert verweer dat hij niet wist (en er niet bij stil heeft gestaan) dat dit niet mocht. Het hof verwerpt dit verweer. Indien werknemer echt niet wist dat dit niet mocht, had hij ook niet het water hoeven om te gieten in de dopper. Door het overgieten van het water uit het flesje in de dopper heeft de werknemer het water onrechtmatig toegeëigend. Dat het flesje met inhoud niets waard was, doet hier niet aan af. De onrechtmatige toe-eigening levert dan ook een dringende reden voor ontslag op staande voet op. KCS hanteert immers ook ten aanzien van bagatelzaken een zerotolerancebeleid en het hof acht werknemer bekend met dit beleid. Gezien het klemmende karakter van het door KCS gevoerde beleid staan de persoonlijke omstandigheden van werknemer, zoals de lange duur van het dienstverband, zijn goede functioneren en de ernstige gevolgen van het ontslag voor hem, niet in de weg aan een ontslag op staande voet. Het hof acht het ontslag rechtsgeldig gegeven en bekrachtigt de bestreden beschikking.

Opmerkelijk
Een streng gevoerd bagatelbeleid kan dus ten nadele van de werknemer komen, zelfs wanneer deze werknemer al 25 jaren goed functioneert. Zelfs zoiets simpels als een flesje water tegen de dorst dat anders toch wordt weggegooid, mag je je als werknemer niet toe-eigenen. Anders rechtvaardigt dit een ontslag op staande voet.

Neem direct contact op