Terug naar overzicht

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS AANGENOMEN

Na de Tweede Kamer heeft vandaag (28 mei 2019) ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Dit was niet tegen de verwachtingen in.

De WAB wijzigt voornamelijk Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet allocatie financiering. De wet zou de negatieve effecten van flexibele arbeid moeten beperken en zou voor een betere balans op de arbeidsmarkt moeten zorgen. Kosten- en risicoverschillen tussen contractsvormen moeten verminderd worden en het aangaan van een vast contract moet aantrekkelijker worden voor werkgevers. De wet brengt dan ook wijzigingen met zich mee onder andere op het gebied van de ketenbepaling, de transitievergoeding en een WW-premiedifferentiatie. Of de negatieve effecten van de WWZ daadwerkelijk zullen worden teruggedraaid door de WAB valt nog te bezien. Zo zal nog bekeken moeten worden hoe deze verscherping van de flexibele markt uitwerkt in verband met de op dit moment ook actuele schijnzelfstandigheid.

De wet zal per januari 2020 in werking treden.

Klik hier voor meer informatie over de WAB.

Neem direct contact op